Bilgi İşlem Departmanı

-Kültür Kulübü resmi web sitesinin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, sitemizin en iyi şekilde tanıtımının ve kurulumunun sağlanması ile sonrasında gerekli teknik desteğin verilmesi fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak,

-Görevde bulunduğu sürece Kültür Kulübü bünyesinde ilgili tüm etkinlikler için gerekli görsellerin hazırlamak,

-Kültür Kulübü’nün tüm bilgilerinin düzenli bir şekilde güncel olarak kulüp harddiskinde bilgileri saklamak,

-Kültür Kulübü’ne kayıt olan tüm aktiflerin bilgilerini excele geçirmek datasını güncel bir şekilde harddiskinde bilgileri saklamak,

-Toplanan aktif bilgilerinin datasını topluluklar olarak ayırıp, topluluk başkanlarına sene başında göndermek,

-Kültür Kulübü odasında ve Kültür Kulübü’ne ait tüm teknolojik aletlerden sorumlu olup, teknolojik aletlerin bakım ve onarımını yapmak,

-Kültür Kulübü sitesine gelen mesajların kulübün ilgili birimlerine bilgilendirmek,

-Kültür Kulübü’nün işlerinin daha hızlı ve güvenli çalışmasını sağlamak amacı ile tüm donanımsal gereksinimlerini karşılamak, arıza ve bakım işlerini yürütmek.

Reklam ve Tanıtım Departmanı

-Kültür Kulübü’ne ait organizasyonlara mali kaynak bulunması aşamasında sponsorluk çalışmalarını Mali İşler Direktörüyle koordineli bir şekilde yürütmekten sorumludur.

-Kültür Kulübünün yıl içi organizasyonları ve başkanları üzerinden topluluk çalışmaları için gerekecek finansmanın sponsor firmalar aracılığı ile sağlanışı, bu organizasyon çalışmalarının gerek üniversite dahilinde gerekse medya aracılığıyla etkin bir şekilde tanıtımını sağlar.

-Hizmet verilen markaların iş hedeflerini ve pazarlama planlarını öğrenir. İhtiyaçları tanımlayan müşteri brieflerini alır tüm iletişim faaliyetlerinin markanın hedefleri doğrultusunda olmasını sağlar.

-Kulüp için gerekli iletişim işlerini, Kulüp içinde kullanılmakta olan formatları kullanarak diğer departmanlara servis eder.

-Her sene gerek kulüp üyelerinden gerekse tüm fakültedeki öğrencilerden kulüpte aktif olarak çalışmak isteyen gönüllülerle tanıtım toplantıları düzenler ve bu toplantılar aktif olarak çalışmak isteyenlere sponsorluk ve tanıtım çalışmaları için başkanında onayıyla gerekli görev dağılımlarını gerçekleştirir.

-Aktif üyelerle yakın ilişkide olarak kulüp için verimli bir işbirliği olmasını sağlar.

-Sene boyunca Kültür Kulübü’nün düzenlediği söyleşi ve benzeri kültür-sanat faaliyetlerinde sanatçılarla ve tüm medya araçlarıyla gerekli iletişimi sağlar, ilgili basın bültenlerini Genel Sekreter ile birlikte hazırlayıp medya kuruluşlarına iletilmesini sağlar.

-Yerel ve yabancı medyayı takip eder. Başta topluluklarımızın alanları olmak üzere tüm sektörlerdeki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olur ve bunlarla ilgili paylaşımlar yapar.

-Gelecek dönemde görevin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip birisinin iş başına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Aday olacak kişilerin işlerin yapılışı hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

-Sponsorluk çalışmaları ile ilgili olarak görüşülen kişi ve/veya kuruluşla sözleşme imzalanması durumunun her aşamasında, Kültür Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Mali İşler Direktörü ile birlikte çalışır.

Organizasyon Departmanı

-Potansiyel etkinlik katılımcılarını anlayarak/yorumlayarak ve geliştirerek, eksiksiz, doğru ve sonuç verecek etkinlikler üretmek ve yönetim kurulunun onayına sunmakla sorumludur. -Hedef kitlede bulunan etkinlik katılımcılarının davranış, beklenti, istek ve ihtiyaçlarını belirler.

-Etkinlik beklentilerini, Reklam-Tanıtım departmanı ile birlikte yeniden tanımlar ve hedef kitleye ulaşmak için organize çalışır.

-Organizasyon işlerinin gerçekleştirildiği, Kültür Kulübü dışındaki üçüncü kişi veya kurumlarla gerektiğinde irtibata geçer ve gerekli görüşmeleri yaparak; Yönetim Kurulu Başkanıyla paralel bir şekilde çalışarak, Kültür Kulübü çıkarlarını, haklarını ve sorumluluklarını temsil eder.

-Organizasyon çalışmaları ile ilgili olarak görüşülen kişi ve/veya kuruluşla sözleşme imzalanması durumunun her aşamasında, Kültür Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Mali İşler sorumlusuyla birlikte çalışır.

-Gelecek dönemde görevin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip birisinin iş başına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Aday olabilecek kişilerin işlerin yapılışı hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

Sosyal Medya Departmanı

-Kültür Kulübü’nün yıl içi organizasyonlarını topluluk başkanları üzerinden topluluk çalışmalarının planlanma, koordinasyon, yürütülme ve kontrolünün yapılmasında sürdürülen strateji, politika ve taktiklerde başkanın görevini destekleyici olarak planlama, koordinasyon, yürütülme ve kontrolü gerçekleştirir.

-Başta İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı olmak üzere tüm İstanbul Üniversitesi yönetimlerine karşı Kültür Kulübü’nü temsil edip, gerekli hallerde Başkanın bilgisi ve izni dahilinde insiyatifini kullanarak karar verir.

-Tüm üyelerle ve tüm yönetim kuruluyla birlikte genel kurul toplantılarına katılır. Başkan olmadığı zamanlarda gerekli hallerde, Başkanın bilgisi ve izni dahilinde toplantıyı gerçekleştirir ve gerekli kararları alır.

-Sene içinde gerçekleştirilen, yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesinde destekleyici tavır sergiler, gerekirse Başkanın bilgisi ve izni dahilinde toplantıyı yönetir ve alınan kararların uygulanmasını sağlar.

-Mali İşler Direktörünü, Genel Sekreteri, Reklam ve Tanıtım Direktörünü ve tüm Topluluk Başkanlarını denetlemek hak ve yetkisine sahiptir. Bu amaçla, faaliyetlerle ilgili raporları, faaliyetin kişisinden isteme hak ve yetkisine sahiptir.

İletişim

Merak ettiklerinizi bize sorun. En kısa zamanda size dönüş yapacağız.