Hadi Araştıralım

Yönetim Ekibimiz

REKLAM VE TANITIM GÖREVLERİ

-Kültür Kulübü’ne ait organizasyonlara mali kaynak bulunması aşamasında sponsorluk çalışmalarını Mali İşler Direktörüyle koordineli bir şekilde yürütmekten sorumludur.

-Kültür Kulübünün yıl içi organizasyonları ve başkanları üzerinden topluluk çalışmaları için gerekecek finansmanın sponsor firmalar aracılığı ile sağlanışı, bu organizasyon çalışmalarının gerek üniversite dahilinde gerekse medya aracılığıyla etkin bir şekilde tanıtımını sağlar.

-Hizmet verilen markaların iş hedeflerini ve pazarlama planlarını öğrenir. İhtiyaçları tanımlayan müşteri brieflerini alır tüm iletişim faaliyetlerinin markanın hedefleri doğrultusunda olmasını sağlar.

-Kulüp için gerekli iletişim işlerini, Kulüp içinde kullanılmakta olan formatları kullanarak diğer departmanlara servis eder.

-Her sene gerek kulüp üyelerinden gerekse tüm fakültedeki öğrencilerden kulüpte aktif olarak çalışmak isteyen gönüllülerle tanıtım toplantıları düzenler ve bu toplantılar aktif olarak çalışmak isteyenlere sponsorluk ve tanıtım çalışmaları için başkanında onayıyla gerekli görev dağılımlarını gerçekleştirir.

-Aktif üyelerle yakın ilişkide olarak kulüp için verimli bir işbirliği olmasını sağlar.

-Sene boyunca Kültür Kulübü’nün düzenlediği söyleşi ve benzeri kültür-sanat faaliyetlerinde sanatçılarla ve tüm medya araçlarıyla gerekli iletişimi sağlar, ilgili basın bültenlerini Genel Sekreter ile birlikte hazırlayıp medya kuruluşlarına iletilmesini sağlar.

-Yerel ve yabancı medyayı takip eder. Başta topluluklarımızın alanları olmak üzere tüm sektörlerdeki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olur ve bunlarla ilgili paylaşımlar yapar.

-Gelecek dönemde görevin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip birisinin iş başına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Aday olacak kişilerin işlerin yapılışı hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

-Sponsorluk çalışmaları ile ilgili olarak görüşülen kişi ve/veya kuruluşla sözleşme imzalanması durumunun her aşamasında, Kültür Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Mali İşler Direktörü ile birlikte çalışır.