Hadi Araştıralım

Yönetim Ekibimiz

MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ

-Kültür Kulübüne ait organizasyonlara mali kaynak bulunması aşamasında sponsorluk çalışmalarını Reklam-Tanıtım Departmanıyla koordineli bir şekilde yürütmekten sorumludur.

-Kültür Kulübünün yıl içi organizasyonları ve topluluk başkanları üzerinden topluluk çalışmaları için gerekecek finansmanın sponsor firmalar aracılığıyla sağlanışı, bu organizasyon ve çalışmaların gerek üniversite dahilinde gerekse medya aracılığıyla etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlar.

-Dönem başlarında tahmini maliyet raporu hazırlar. Bu raporu Yönetim Kurulu Başkanıyla birlikte değerlendirerek sponsorlardan sağlanacak bütçenin tespitine katkıda bulunur.

-Her sene Reklam-Tanıtım Departmanı ile birlikte gerek kulüp üyelerinden gerekse tüm fakültedeki öğrencilerden kulüpte aktif olarak çalışmak isteyen gönüllülerle tanıtım toplantıları düzenler ve bu toplantılar sonucu aktif olarak çalışmak isteyenlere sponsorluk ve tanıtım çalışmaları için başkanında onayıyla gerekli görev dağılımını gerçekleştirir.

-Kulübün Organizasyon ve Reklam-Tanıtım Departmanları ile yakın işbirliği içerisinde, kulübün birimleriyle ilgili işleri sonuca ulaştırmaya çalışır.

-Gelecek dönemde görevin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip birisinin iş başına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Aday olabilecek kişilerin işlerin yapılışı hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

-Sponsorluk çalışmaları ile ilgili olarak görüşülen kişi ve/veya kuruluşla sözleşme imzalanması durumunun her aşamasında Kültür Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ile birlikte çalışır