Hadi Araştıralım

Yönetim Ekibimiz

ORGANİZASYON DEPARTMANI GÖREVLERİ

-Potansiyel etkinlik katılımcılarını anlayarak/yorumlayarak ve geliştirerek, eksiksiz, doğru ve sonuç verecek etkinlikler üretmek ve yönetim kurulunun onayına sunmakla sorumludur. -Hedef kitlede bulunan etkinlik katılımcılarının davranış, beklenti, istek ve ihtiyaçlarını belirler.

-Etkinlik beklentilerini, Reklam-Tanıtım departmanı ile birlikte yeniden tanımlar ve hedef kitleye ulaşmak için organize çalışır.

-Organizasyon işlerinin gerçekleştirildiği, Kültür Kulübü dışındaki üçüncü kişi veya kurumlarla gerektiğinde irtibata geçer ve gerekli görüşmeleri yaparak; Yönetim Kurulu Başkanıyla paralel bir şekilde çalışarak, Kültür Kulübü çıkarlarını, haklarını ve sorumluluklarını temsil eder.

-Organizasyon çalışmaları ile ilgili olarak görüşülen kişi ve/veya kuruluşla sözleşme imzalanması durumunun her aşamasında, Kültür Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Mali İşler sorumlusuyla birlikte çalışır.

-Gelecek dönemde görevin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip birisinin iş başına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Aday olabilecek kişilerin işlerin yapılışı hakkında bilgilendirilmesini sağlar.