Hadi Araştıralım

Yönetim Ekibimiz

GENEL SEKRETER GÖREVLERİ

-Kültür Kulübünün yıl içi organizasyonları ve başkanları üzerinden topluluk çalışmalarının gerçekleşmesi için İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekanlığı ile iletişim kurar.

-Başta İ.Ü. İşletme Fakültesi dekanlığı olmak üzere tüm İ.Ü. yönetimi ile iletişim kurarak Kültür Kulübü bünyesinde yapılan tüm faaliyetlerin sözlü izinlerini alma, bu izinlerin dilekçe haline getirilmesi ve bu belgelerin İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından onaylatılması.

-Tüm izin işlemleri sırasında İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen işlem prosedür sırasını takip eder. -Yönetim Kurulu Toplantıları gibi beraber toplanılması gereken hallere kaynak olması için, ders programlarının da belirlenmesiyle, tüm Kültür Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin boş gün ve saatlerini toplar ve bu bilgilerin veri tabanını oluşturarak, yine tüm Kültür Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dağıtır.

-Dönem başlarında Kültür Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden SWOT analizlerini toplar. Bunları düzenleyerek kulüp başkanına sunar.

-Kültür Kulübü Yönetim Kurulu iletişim bilgilerini toplayıp bunu düzgün şekilde belgelendirerek, tüm Kültür Kulübü yönetimine bu belgeyi ulaştırır. Gerektiğinde gerekli güncellemeleri yapar.

-Kültür Kulübüne üye olmuş tüm kişilerin verilerini, çalışmalara destek olması amacıyla veri tabanı oluşturur. Bu veri tabanından Kültür Kulübü Yönetim Kurulu’nu haberdar ederek bilgilenmelerini sağlar.

-Sene içinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarına katılır.

-Gerçekleştirilen toplantılarda konuşulanları ve karara bağlanan fikir ve olayları belgelendirerek tüm yönetim kurulu üyelerine bu belgeyi ulaştırır.

-Tüm yapılan işlemlerdeki dilekçeler, yazılar, kararlar vb. belgelerin düzenli biçimde arşivlenmesini sağlar.

-Genel Sekreter, Reklam-Tanıtım departmanının okul içindeki faaliyetlerini sürdürürken okul kural ve prosedürlere uygun davranıp davranılmadığını belli ölçüt ve kısıtlarla denetleyebilir. Gerekli hallerde, bu kural ve prosedürler hakkında önerilerde bulunur.