Hadi Araştıralım

Yönetim Ekibimiz

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREVLERİ

-Kültür Kulübü’nün yıl içi organizasyonları ve başkanları üzerinden topluluk çalışmalarını planlama, koordinasyon, yürütülme, ve kontrolünü yapar, denetler ve gerekli olabilecek değişiklik ve geliştirme çalışmalarını yapar, kararlarını alır.

-Başta İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı olmak üzere tüm İstanbul Üniversitesi yönetimlerine karşı, Kültür Kulübü’nü temsil edip, kulübün hak ve yükümlülüklerini korur, gözetler ve denetler.

-Sene içindeki Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler, yönetir ve alınan kararların uygulanmasını sağlar.

-Sponsor firmalarla ilişkilerde, Kültür Kulübü’nün temsilinden Mali İşler ve Reklam-Tanıtım Direktörleri ile birlikte birinci dereceden sorumludur. -Mali İşler Direktörünü, Genel Sekreteri, Reklam ve Tanıtım Direktörünü ve tüm Topluluk Başkanlarını denetlemek hak ve yetkisine sahiptir. Bu amaçla, faaliyetlerle ilgili raporları, faaliyetin kişisinden isteme hak ve yetkisine sahiptir.

-Denetimde meydana gelebilecek herhangi bir anormal durumda, her türlü tasarruf hak ve yetkisine sahiptir.