Hadi Araştıralım

Yönetim Ekibimiz

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVLERİ

-Kültür Kulübü’nün yıl içi organizasyonlarını topluluk başkanları üzerinden topluluk çalışmalarının planlanma, koordinasyon, yürütülme ve kontrolünün yapılmasında sürdürülen strateji, politika ve taktiklerde başkanın görevini destekleyici olarak planlama, koordinasyon, yürütülme ve kontrolü gerçekleştirir.

-Başta İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı olmak üzere tüm İstanbul Üniversitesi yönetimlerine karşı Kültür Kulübü’nü temsil edip, gerekli hallerde Başkanın bilgisi ve izni dahilinde insiyatifini kullanarak karar verir.

-Tüm üyelerle ve tüm yönetim kuruluyla birlikte genel kurul toplantılarına katılır. Başkan olmadığı zamanlarda gerekli hallerde, Başkanın bilgisi ve izni dahilinde toplantıyı gerçekleştirir ve gerekli kararları alır.

-Sene içinde gerçekleştirilen, yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesinde destekleyici tavır sergiler, gerekirse Başkanın bilgisi ve izni dahilinde toplantıyı yönetir ve alınan kararların uygulanmasını sağlar.

-Mali İşler Direktörünü, Genel Sekreteri, Reklam ve Tanıtım Direktörünü ve tüm Topluluk Başkanlarını denetlemek hak ve yetkisine sahiptir. Bu amaçla, faaliyetlerle ilgili raporları, faaliyetin kişisinden isteme hak ve yetkisine sahiptir.